Düzenleme Kurulu

Kuruluş Yetkilisi:

-

Etkinlik Sorumlusu:

Doç. Dr. Rıdvan BALDIK

Düzenleme Kurulu Üyeleri:

Doç. Dr. Meryem AKPOLAT FERAH

Doç. Dr. Sibel KOÇAK

Doç.Dr. Mehmet Orçun AKDEMİR

Dr. Öğr. Üyesi Afşin Kürşat GAZANFER
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan BAYAR
Dr. Öğr. ÜyesiHakan KAYA

Dr. Öğr. Üyesi Nazım KUNDURACI
Dr. Öğr. Üyesi Nihat PAMUK
Dr. Öğr. ÜyesiSerkan KARAKIŞ
Dr. Öğr. Üyesi. Şenol ALAN
Arş. Gör. Ecehan DEMİR HAZAR
Daire Başkanı Feray ÇİÇEK
Daire Başkanı Gökhan SAĞLAM

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin