Değerlendirme Kriterleri
 1. Proje fikri, ulusal bazda yenilik içermekte midir?
 2. Proje fikri, uluslararası bazda yenilik içermekte midir?
 3. Proje ile teknolojik dışa bağımlılık azaltılacak veya kaldırılacak mıdır?
 4. Projenin yeni araştırma projeleri başlatma potansiyeli var mıdır?
 5. Proje mevcut durumun (teknoloji-yöntem-ürün-süreç-teknik-sistem) iyileştirilmesini amaçlamakta mıdır?
 6. Proje çıktısının, teknolojik olarak yapılabilirliği, kullanılabilirliği veya endüstriyel uygulamaya dönüşme potansiyeli var mıdır?
 7. Proje önerisinde öngörülen bütçe uygun mudur?
 8. Poster projeyi açıklamada yeterli mi?

Ödüller

Birincilik 10000 TL
İkincilik 7000 TL
Üçüncülük 5000 TL

Önemli Tarihler

 • 15 Nisan 2018 : Proje özetleri son gönderme tarihi
  17 Nisan 2018 : Ön değerlendirme sonuçları ilanı
  24 Nisan 2018 : Poster teslimi için son gün
  2 Mayıs 2018 : Proje Sergisi ve Proje Yarışması
  2 Mayıs 2018 : Ödül töreni

İletişim

Adres: Bülent Ecevit Üniversitesi
Rektörlüğü
67100 - Zonguldak
Tel: 0372 257 7397
e-posta: projepazaribeun.edu.tr
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin