Değerlendirme Kriterleri

1.       Proje fikri, ulusal bazda yenilik içermekte midir?

2.       Proje fikri, uluslararası bazda yenilik içermekte midir?

3.       Proje ile teknolojik dışa bağımlılık azaltılacak veya kaldırılacak mıdır?

4.       Projenin yeni araştırma projeleri başlatma potansiyeli var mıdır?

5.       Proje mevcut durumun (teknoloji-yöntem-ürün-süreç-teknik-sistem) iyileştirilmesini amaçlamakta mıdır?

6.       Proje çıktısının, teknolojik olarak yapılabilirliği, kullanılabilirliği veya endüstriyel uygulamaya dönüşme potansiyeli var mıdır?

7.       Proje önerisinde öngörülen bütçe uygun mudur?

8.       Poster projeyi açıklamada yeterli mi?