Amaç
 • Akademisyenler, sanayiciler ,araştırmacılar ve öğrencilerin somut Ar-Ge proje fikirlerini  hayata geçirebilecekleri bir ortam sağlanması,
 • Bu etkinlikle Üniversite sanayii işbirliğinin geliştirilmesi ve yeni Ar-Ge ortaklıkları başlatılmasını desteklenmesi,
 • Teknik bir soruna çözüm arayan veya Ar-Ge çalışmalarına destek olacak uzmanlığa ihtiyaç duyan sanayi kuruluşlarının temsilcilerinin konusunda uzman akademisyenlerle bir araya getirilmesi ve
 • Üniversitemiz öğrencilerinin AR-GE Projelerine özendirilmesi amaçlanmaktadır.

Hedef Kitlesi:

 • Akademisyenler
 • Küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler
 • Ar-Ge/İnovasyon çalışması olan proje sahipleri
 • Yatırımcılar (projelere ortak olmak isteyen ve finansman sağlamak isteyen müteşebbisler)
 • Girişimciler
 • Öğrenciler

Ödüller

Birincilik 10000 TL
İkincilik 5000 TL
Üçüncülük 3000 TL

Ortaöğretim Ödülleri

Birincilik 1000 TL
İkincilik 750 TL
Üçüncülük 500 TL

Önemli Tarihler

 • 16 Nisan 2017 : Proje Özetlerinin Son Gönderimi
 • 21 Nisan 2017 : Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı
 • 28 Nisan 2017 : Poster Teslimi için son gün
 • 8 Mayıs 2017 : Proje Sergisi Ve Proje Yarışması
 • 8 Mayıs 2017 : Ödül Töreni

İletişim

Adres: Bülent Ecevit Üniversitesi
Rektörlüğü
67100 - Zonguldak
Tel: 0372 257 7397
e-posta: projepazaribeun.edu.tr
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[<Icerik: Duyuru>]
IPv6 Etkin